Vertalingen

Vertalingen en uitleg

Wilt u uw Nederlandse (juridische) stukken laten vertalen naar het Frans en wilt u verzekerd zijn dat dit secuur wordt gedaan door een native speaker die beschikt over jarenlange ervaring als vertaalster? Ik help u graag.

Niet alleen kan ik documenten voor u vertalen, vanzelfsprekend kan ik u ook mondeling of schriftelijk uitleg geven over de betekenis van deze, vaak lastige, stukken.

Voor eventuele vragen, bijvoorbeeld over de tarieven, neem contact met mij op.

Relevante ervaring

  • Voor het Europees Hof van Justitie.
  • Voor het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.
  • Ik heb een brede ervaring bij de French Desk van advocaten- en notariskantoren te Amsterdam, o.a. als vertaalster van juridische stukken van Nederlands naar Frans, zoals notariële documenten, overeenkomsten, stukken van juridische procedures enzovoorts.